CÔNG TÁC TRUYỀN NGHỀ CHÂM CỨU VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG HỘI CHÂM CỨU VIỆT NAMHỘI NGHI KHOA HỌC

VÀ TRUYỀN NGHỀ CHÂM CỨU70 NĂM DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM,

HỘI CHÂM CỨU VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN TRONG 55 NĂM TÍCH CỰC TRUYỀN NGHỀ, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VÀ KỸ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
GS.TSKH. Nguyễn Tài Thu

Chủ Tịch Hội Châm Cứu Việt Nam

Tổng Giám Đốc TT Đào Tạo& Ứng Dụng CCVN

Phó Chủ Tịch Liên Hiệp Hội Châm Cứu Thế Giới

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành

PHó Chủ Tịch Hội Châm Cứu Việt Nam

Giám Đốc Bệnh Viện Châm Cứu Trung ươngTừ khóa tìm kiếm: TRUYỀN NGHỀ
Lượt xem: 2.261
Đang xử lý...