KHAI GIẢNG LỚP HỌC
THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG LỚP MỚI

Stt                Tên lớp                         Khai giảng       Số buổi       Học phí       Thứ            Giờ học
1.        Nắn chỉnh K3                        08/05/2016      10               2.500.000    6, CN          08h-11h
2.        Thực hành Nắn chỉnh K1   11/05/2016       10               2.500.000    4,6,CN        08h-11h
3.        Mạch lý K2                              10/05/2016      10                2.500.000    3,5             08h-11h
4.        Nhĩ châm K1                         07/05/2016       10               2.500.000        7              08h-11h
5.        Lý luận cơ bản                      01/06/2016       10              1.100.000      2,4,6           14h-16h
6.        Xoa bóp                                  02/06/2016       10              2.500.000      3,5             14h-16h

Chú ý: Mỗi lớp chỉ nhận 30 học viên nên vui lòng đăng ký sớm, nếu học viên đăng ký trễ thì sẽ được chuyển sang khóa tiếp theo.
Xin cảm ơn!
Liên hệ Văn phòng Hội Đông y: 38.444.934
Từ khóa tìm kiếm: KHAI GIẢNG
Lượt xem: 3.720
Đang xử lý...